LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 22 d'abril de 1866, de Nova Reforma