Carregant...
 

IGI - Impost general indirecte


Llei

Reglaments

Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

18/12/2018Deducció de les quotes de l’impost suportades per l’adquisició d’un terreny
18/12/2018Transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
16/11/2018Tipus de gravamen aplicable a una prestació de servei relacionada amb l’anàlisi comercial
17/09/2018Exercici del dret a la deducció de les quotes de l’impost suportades abans d’iniciar l’activitat econòmica
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Determinació de la base de tributació en les vendes amb pagaments ajornats que meriten interessos
20/07/2018Consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats
04/06/2018Consideració d’establiment permanent, les normes de localització dels serveis i l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per empreses residents fiscals a Espanya
24/05/2018Consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats
24/05/2018Normes de localització dels serveis prestats en concepte de lloguer d’espai i de publicitat
10/04/2018Normes de localització dels serveis prestats per una agència de viatges i sobre els requisits de les factures
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
23/08/2017Subjecció a l’impost de la donació de la nua propietat de diversos immobles
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
31/05/2017Localització dels serveis d’intermediari prestats per una societat andorrana destinats a empresaris no establerts a Andorra
15/05/2017Localització dels serveis informàtics fets per una societat andorrana destinats a un empresari no establert a Andorra
02/05/2017Subjecció a l’impost de les operacions efectuades per una associació
12/04/2017Subjecció a l’impost d’una donació efectuada per un empresari als efectes de l’impost general indirecte
22/03/2017Deducctibilitat de les quotes de l’impost suportades per adquisició de béns immobles
07/03/2017Tipus de gravamen que ha de repercutir un professional de la salut pels serveis que presta al centre on exerceix la seva activitat
02/02/2017Localització de les prestacions de serveis realitzades per una societat andorrana en concepte de publicitat i d’inscripció a un esdeveniment esportiu que es realitza a Andorra
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
26/10/2016CV0067-2016 Càlcul de la base de tributació de l’impost quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’ uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
  • «
  • 1 (actual)
  • 2

Jurisprudència

No es trobaren registres