Carregant...
 

Contingut anual de LesLleis.com2016

SituacióTítolData documentData publicacióEntrada en vigor
Decret, del 20 de gener del 2016, de modificació del Decret, del 14 de gener del 2015, d’aprovació del Reglament regulador de les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments
20/01/201627/01/201628/01/2016
Decret, del 20 de gener del 2016, pel qual es fa pública la variació percentual de l’índex general de preus al consum (IPC) de l’any 2015, per a Andorra
20/01/201627/01/2016
Llei 1/2016, del 21 de gener, de modificació de la Llei 7-2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries
21/01/201617/02/201617/02/2016
Decret, del 27 de gener del 2016, d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2016
27/01/201628/01/201601/01/2016
Decret, del 27 de gener del 2016, pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2015
27/01/201628/01/2016
Reglament, del 27 de gener del 2016, de classificació dels vehicles destinats al servei del taxi i dels vehicles de lloguer amb conductor i sense
27/01/201603/02/201604/02/2016
Reglament, del 10 de febrer del 2016, regulador del carnet de caçador i del carnet de pescador
10/02/201617/02/201618/02/2016
Reglament, del 10 de febrer del 2016, de quota de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball
10/02/201617/02/201617/02/2016
Fitxa de situació Acord, del 12 de febrer del 2016, entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional
12/02/201616/11/2016
Decret, del 9 de març del 2016, de modificació del Reglament general del notariat, del 20 de febrer de 1998
09/03/201616/03/201617/03/2016
Decret, del 9 de març del 2016, de modificació del Decret, de l’11 de desembre del 2013, d’aprovació del Reglament relatiu al passaport ordinari
09/03/201616/03/201617/03/2016
Decret, del 9 de març del 2016, de modificació del Decret, del 16 de setembre del 2015, pel qual s’aprova el Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Benestar Social
09/03/201616/03/201617/03/2016
Reglament, del 9 de març del 2016, de classificació i utilització del terreny segons la perillositat d’allaus, i de la cartografia de zonificació reglamentària de la perillositat d’allaus
09/03/201616/03/201617/03/2016
Llei 3/2016, del 10 de març, de creació de l’Agència Andorrana Antidopatge
10/03/201606/04/201607/04/2016
Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric
10/03/201606/04/201607/04/2016
Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016
10/03/201631/03/201601/04/2016
Llei 5/2016, del 10 de març, que regula l’ens públic Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) i el règim de les activitats dels sectors elèctric, del fred i de la calor
10/03/201606/04/201606/07/2016
Reglament, del 23 de març del 2016, regulador de la Comissió Interministerial de Serveis Sociosanitaris
23/03/201630/03/201631/03/2016
Reglament, del 30 de març del 2016, relatiu a l’establiment del programa de control pressupostari per a l’exercici 2016
30/03/201620/04/201621/04/2016
Reglament, del 6 d’abril del 2016, d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics
06/04/201613/04/201614/04/2016
Decret, del 6 d’abril del 2016, de modificació dels articles 23 i 39 del Reglament regulador del servei del transport escolar
06/04/201613/04/201614/04/2016
Decret, del 6 d’abril del 2016, de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació núm. 20, Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en relació als drets de sala
06/04/201613/04/201602/05/2016
Reglament, del 6 d’abril del 2016, d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional
06/04/201613/04/201614/04/2016
Decret, del 13 d’abril del 2016, d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2016 ~np~(a partir del mes d’abril)
13/04/201620/04/2016
Llei 6/2016, del 14 d’abril, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de l’aportació de 51.000 euros per part del Govern a la Fundació Museu Andorra
14/04/201611/05/201611/05/2016
Decret, del 20 d’abril del 2016, de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de regulació de la Covass i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària
20/04/201627/04/201628/04/2016
Reglament, del 20 d’abril del 2016, de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer, per a les ocupacions professionals corresponents al diferents grups de la CNO
20/04/201627/04/201627/04/2016
Reglament, del 20 d’abril del 2016, d’ordenació de les titulacions estatals de formació professional
20/04/201627/04/201628/04/2016
Decret, del 20 d’abril del 2016, de modificació parcial del Reglament de l’Arxiu Nacional d’Andorra, del 6 d’abril del 2005
20/04/201627/04/201628/04/2016
Decret, del 20 d’abril del 2016, de modificació del Reglament de l’organització i el funcionament del Sistema d’Arxius i de l’Àrea d’Arxius del Govern d’Andorra, del 6 d’abril del 2005
20/04/201627/04/201628/04/2016
Avís, del 27 d’abril del 2016, per donar a conèixer la data en què els primers saigs prenen possessió de les seves funcions i l’entrada en vigor de determinades disposicions normatives que en resulta
27/04/201629/04/2016
Correcció d’errata, del 31 d’agost del 2016, per la qual s’esmena una errada de transcripció constatada en el Decret, del 18 de maig del 2016, d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris
01/05/201607/09/2016
Reglament, del 3 de maig del 2016, regulador dels barems dels honoraris remuneradors dels serveis del saig
03/05/201611/05/201612/05/2016
Decret, del 3 de maig del 2016, de modificació del Decret, del 17 de desembre del 2014, d’aprovació del Reglament regulador del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades
03/05/201611/05/201612/05/2016
Reglament, de l’11 de maig del 2016, regulador dels requisits per obtenir el certificat d’aptitud per a l’exercici de la professió d’advocat
11/05/201618/05/201619/05/2016
Reglament, de l’11 de maig del 2016, de modificació del Reglament de construcció
11/05/201618/05/201619/05/2016
Reglament, de l’11 de maig del 2016, de regulació de l’activitat de generació d’energia elèctrica d’origen hidràulic en instal·lacions integrades en les xarxes de distribució d’aigua destinada al consum humà i interconnectades a la xarxa de baixa tensió
11/05/201618/05/201619/05/2016
Correcció d’errata, del 18 de maig del 2016, per la qual s’esmena un error constatat en el Decret del 20-4-2016 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball, i de les autoritzacions de treball fronterer
18/05/201625/05/2016
Reglament, del 18 de maig del 2016, de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi
18/05/201625/05/201625/05/2016
Reglament, del 18 de maig del 2016, regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris
18/05/201625/05/201601/09/2016
Edicte, del 23 de maig del 2016, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
23/05/201601/06/2016
Reglament, del 25 de maig del 2016, regulador de l’estructura orgànica del Cos de Policia
25/05/201601/06/201602/06/2016
Decret legislatiu, del 25 de maig del 2016, de publicació del text refós de la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal
25/05/201601/06/201601/06/2016
Llei 7/2016, del 26 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993
26/05/201622/06/201623/06/2016
Decret, del 8 de juny del 2016, d’aprovació de l’annex 6 d’instal·lació d’equips de producció de calor mitjançant bombes de calor aerotèrmiques del Reglament energètic en l’edificació
08/06/201615/06/201616/06/2016
Llei 12/2016, del 28 de juny, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, i de la Llei 16/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993
28/06/201620/07/201621/07/2016
Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA)
28/06/201620/07/201621/07/2016
Llei 10/2016, del 28 de juny, de creació del Col·legi Oficial de Tècnics Ortopèdics d’Andorra
28/06/201620/07/201621/07/2016
Llei 8/2016, del 28 de juny, de revocació definitiva de la Universitat de les Valls (UdV)
28/06/201620/07/201621/07/2016
Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals
28/06/201620/07/201621/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, de modificació del capítol segon del Reglament de gestió i caça de l’isard
29/06/201606/07/201607/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, regulador del Programa de foment de la contractació indefinida en el sector privat
29/06/201606/07/201607/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, regulador del Programa de foment de l’ocupació i la formació en el sector privat
29/06/201606/07/201607/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, regulador del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys
29/06/201606/07/201607/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic
29/06/201606/07/201627/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades
29/06/201606/07/201607/07/2016
Reglament, del 29 de juny del 2016, del Registre General del Consell Regulador Andorrà del Joc
29/06/201606/07/201607/06/2016
Reglament, del 13 de juliol del 2016, de la Biblioteca Nacional d'Andorra
13/07/201620/07/201621/07/2016
Reglament, del 13 de juliol del 2016, de la consulta del Fons Biblioteca del Museu Casa d’Areny-Plandolit
13/07/201620/07/201621/07/2016
Reglament, del 20 de juliol del 2016, regulador de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris
20/07/201627/07/201628/07/2016
Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça
28/07/201612/08/201605/09/2016
Llei 14/2016, del 28 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració
28/07/201612/08/201613/08/2016
Reglament, del 3 d’agost del 2016, relatiu a la protecció dels animals en el moment de la matança
03/08/201610/08/201611/08/2016
Correcció d’errata, del 31 d’agost del 2016, per la qual s’esmena l’error constatat en el Decret, del 20 d’abril del 2016, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació de les titulacions estatals de formació professional
31/08/201607/09/2016
Conveni, del 20 de setembre del 2016, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda
20/09/201614/06/2017
Reglament, del 28 de setembre del 2016, de modificació del Reglament de gestors de residus
28/09/201605/10/201606/10/2016
Edicte, del 19 de juny del 2017, pel qual es fa pública la modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011
29/09/201628/06/2017
Decret, del 5 d’octubre del 2016, de modificació del Decret, de l’1 d’agost del 2001, pel qual s’aprova el Reglament del Registre d’Associacions
05/10/201612/10/201613/10/2016
Decret, del 5 d’octubre del 2016, pel qual s’aprova la modificació de l’ “Annex 2.- Condicions de circulació” del Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials, aprovat el 23 de desembre del 2015, que queda fixat per a l’any 2016
05/10/201612/10/201603/11/2016
Reglament, del 5 d’octubre del 2016, de funcionament de la recollida d’animals i de la gossera i la gatera oficials
05/10/201612/10/201613/10/2016
Llei 15-2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 4-2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric
20/10/201616/11/201617/11/2016
Llei 16/2016, del 20 d’octubre, de modificació de la Llei 10-2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
20/10/201616/11/201617/11/2016
Reglament, del 26 d’octubre del 2016, de modificació del Reglament d’execució de la Llei sobre la utilització dels signes d’Estat, del 10 de maig del 2000
26/10/201602/11/201603/11/2016
Reglament, del 23 de novembre del 2016, del casino de joc
23/11/201630/11/201601/12/2016
Reglament, del 23 de novembre del 2016, relatiu a la utilització del segell oficial de control i garantia “Vi de qualitat controlada d’Andorra”
23/11/201601/12/201602/12/2016
Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal
30/11/201622/12/201601/01/2017
Llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
30/11/201622/12/201623/12/2016
Llei 18/2016, del 30 de novembre, de designació de carreteres i gestió de la xarxa viària
30/11/201622/12/201623/12/2016
Llei 20/2016, del 30 de novembre, de crèdit extraordinari destinat a finançar l’enderroc del Camp d’Esports d’Aixovall i la restitució del terreny a l’estat anterior
30/11/201622/12/201623/12/2016
Fitxa de situació Reglament, del 7 de desembre del 2016, per a l’execució de la Llei 26/2014, del 30 d’octubre, de patents
07/12/201614/12/201615/12/2016
Decret, del 7 de desembre del 2016, de modificació del Decret, del 25 de febrer del 2009, d’aprovació del Reglament de regulació de la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass) i d’establiment dels barems per a la valoració de la dependència i dels criteris d’assignació de recursos de suport de la Xarxa d’Atenció Sociosanitària
07/12/201614/12/201615/12/2016
Reglament, del 14 de desembre del 2016, de la Direcció Assistencial i la Direcció Econòmica i de Recursos Generals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
14/12/201622/12/201616/01/2017
Reglament, del 14 de desembre del 2016, d’Estructura i Funcionament del Centre Hospitalari Andorrà
14/12/201622/12/201616/01/2017
Reglament, del 22 de desembre del 2016, relatiu a l’adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d’Andorra
22/12/201628/12/201601/01/2017
Reglament, del 22 de desembre del 2016, de l’esquí escolar
22/12/201628/12/201629/12/2016
Reglament, del 28 de desembre del 2016, del joc del bingo
28/12/201604/01/201705/01/2017