Carregant...
 

Règim fiscal operacions de reorganització empresarial


Llei

Reglament

Consultes vinculants a tributs

28/07/2020Consideració d’escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
07/05/2020Consideració d’aportació no dinerària i bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
07/05/2020Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial i sobre possibilitat que aquestes aportacions estiguin exemptes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
10/03/2020Tributació d’un bescanvi de valors, sobre la data d’adquisició de les accions que són objecte de bescanvi tenint en compte que es van transferir a un trust, i sobre la consideració de bescanvi de valors a efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
17/01/2020Consideració d’aportació no dinerària a efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/06/2019Consideració de bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/02/2019Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
16/11/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial