Carregant...
 

Manual d'utilització LesLleis.com


Icones de situació

La legislació inclosa en la base de dades de LesLleis.com mostra en la seva capçalera una "icona de situació" que permet comprovar ràpidament la vigència del document que està en pantalla. Per una informació més detallada sobre el mateix document es pot clicar en la icona per accedir a la fitxa de situació.
Aquestes icones poden ser:

De color verd per la legislació vigent:
Image Texts vigents, no han sofert cap modificació des de la seva publicació. Aquests documents estan subjectes a seguiment per part de LesLleis.com per incloure-hi les modificacions que es puguin produir en el futur.
Image Texts vigents que incorporen les modificacions que el text hagi sofert des de la seva publicació inicial. Aquests texts conserven com a desplegable les redaccions anteriors dels articles modificats amb referència de les dates de vigència.

De color vermell per legislació no vigent:
64-vermell-derogat.png Texts que hagin estat derogats explícitament. En aquests casos la fitxa de situació permet comprovar quin document ha produït aquesta derogació.
Image Texts que hagin sofert modificacions posteriors. En tot cas LesLleis.com inclourà la una versió actualitzada del text incloent aquestes modificacions a la que es podrà accedir a partir de la fitxa de situació.

De color groc:
64-groc-vacatio.png Texts que encara no han entrat en vigor

De color blau:
Image Texts que, tot i no estar explícitament derogats, deixen d'estar subjectes a seguiment per part de LesLleis.com. Per exemple els texts que modifiquen altra legislació inclosa a LesLleis.com, quan tot el seu text ha quedat incorporat a la norma modificada. O les lleis de crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, un cop acabat l'exercici al que fan referència.


Fitxes de situació

Fent clic a la icona de situació que es troba en la capçalera dels documents inclosos a LesLleis.com es pot accedir a la fitxa de situació, on s'inclouen:
 • Dates d'aprovació, de publicació i d'entrada en vigor de la legislació.
 • Quadre amb enllaços a les diferents versions actualitzades de la legislació disponibles a LesLleis.com.
 • Enllaços a altres documents que hi tinguin relació.

Favorits

Al final de les pàgines de LesLleis.com es pot trobar el botó de favorit:
Feu-hi clic per marcar un document com a favorit (l'estrella canviarà a color blanc)
A partir del dia següent aquest document apareixerà a la vostra llista personal de favorits.

Mètodes de cerca a LesLleis.com

LesLleis.com incorpora quatre sistemes de cerca:
Cerca detallada

Motor de cerca que busca en tot el text dels documents inclosos a LesLleis.com, i presenta els resultats en diferents pestanyes, diferenciant la legislació segons la seva vigència, i altres categories predefinides. Presenta els resultats amb el títol i un breu extracte amb la situació dels termes cercats. El detall com utilitzar operadors booleans i els criteris d'ordenació de resultats es poden trobar a la pàgina d'ajuda de la cerca detallada. Degut al nivell de detall de la cerca és el més lent dels mètodes disponibles.
Cerca per títol i data

Permet cercar documents segons el seu títol i incorporant diferents criteris temporals. Cal escriure els termes de la cerca amb la ortografia correcta, inclosos accents.
Índex per anys

Presenta el resum de la legislació inclosa a LesLleis.com ordenada per anys.

Informacions inserides Image Image

LesLleis.com indica amb aquestes icones les modificacions que s'introdueixen a la legislació inclosa a la base de dades:

Image Als textos refosos indica els punts que han estat modificats.
Al sobreposar-hi el punter del ratolí es mostra una descripció de la modificació. Al fer-hi clic s'accedeix a l'article que origina la modificació.

Image Marca comentaris afegits per LesLleis.com que, tot i no formar part de la legislació, permeten complementar-la.

Documents inclosos a LesLleis.com

Actualment LesLleis.com està incorporant a la seva base de dades la següent legislació del Principat d'Andorra:
 • Lleis
 • Tractats internacionals de tipus bilateral o trilateral
 • Decrets de Govern pels que s'aproven reglaments
 • Decrets de Govern recents relatius a la CASS, IPC, Comptabilitat, horaris i calendaris
 • Comunicats tècnics de tributs
 • Consultes vinculants a tributs
 • Jurisprudència del TSJ sobre assumptes tributaris
Actualment no s'està incorporant:
 • Resta de jurisprudència
 • Normativa comunal
 • Decrets de Govern relatius a atorgament de nacionalitat, programes acadèmics, avançaments de fons, nomenaments, delegacions de càrrecs, etc.
 • Ordres ministerials
 • Altres edictes i ordinacions

Consells d'impressió

LesLleis.com incorpora versions optimitzades per imprimir dels documents inclosos a la base de dades, accessibles fent clic a l'enllaç de Image Versió impresa, situat al menú de l'esquerra.

En cas d'imprimir textos refosos, per diferenciar millor les redaccions anteriors que s'hi incorporen del text vigent recomanem configurar el vostre navegador per imprimir els color de fons (depenent de la versió):

Firefox:Menú Fitxer – Imprimeix – Pestanya opcions – Clic a "Imprimeix els colors del fons" – Imprimeix
Google Chrome:Chrome per defecte no té la opció d'imprimir els colors de fons. Cal afegir-hi una extensió que permeti fer-ho, per exemple "Print Background Colors"
Safari:Menú Arxiu – Imprimir – Clic a "Més opcions d'impressió" – Seleccionar l'opció "Imprimir Fons"
(No soportat a Safari per Windows)
Internet Explorer:Menú Eines – Opcions d'Internet – Pestanya Avançades – Clic a "Print background colors and images"


Resolució de pantalla recomanada

Es recomana una resolució de pantalla de 1280x720 o superior en monitors panoràmics i de 1152x864 o superior en monitors de format 4:3

Notifiqueu-nos una errada

Cal estar registrat per notificar una errada.