Carregant...
 

Ajuda de la cerca detallada

Ordre dels resultats


Els resultats de les cerques es donen ordenats per rellevància considerant l'ordre, la proximitat o la freqüència dels termes cercats. Es ponderen preferentment els resultats que inclouen els termes cercats en el títol.

Comportament predeterminat de les cerques


Per defecte, tots els termes de cerca són opcionals, per tant la cerca retornarà els texts que continguin qualsevol de les paraules cercades (operador lògic "o"). Els resultats que continguin més vegades paraules de les incloses en la cerca apareixeran en els primers llocs entre els resultats.

Per exemple si es cerca codi penal es trobaran:
  • Texts que incloguin ambdós termes
  • Texts que incloguin el terme codi
  • Texts que incloguin el terme penal

Cerca de frases


Feu servir cometes dobles ("") al voltant d'una frase per trobar termes en l'ordre exacte, un al costat de l'altre. Exemple: "codi penal" no trobarà codi o codi de procediment penal.

Operadors lògics


Podeu utilitzar "AND", "OR" o "NOT" per fer una cerca booleana. Exemple: codi AND penal es troben els objectes amb els dos termes. Exemple: codi OR penal trobarà objectes amb una de les paraules.

Agrupació de termes


Utilitzeu parèntesis () per agrupar termes en subexpresions. Exemple: codi AND (penal administració) trobarà objectes que contenen codi i penal o que continguin codi i administració en qualsevol ordre.