Carregant...
 

Ajuda de la cerca detallada

Ordre dels resultats


Els resultats de les cerques es donen ordenats per rellevància considerant l'ordre, la proximitat o la freqüència dels termes cercats. Es ponderen preferentment els resultats que inclouen els termes cercats en el títol.

Comportament predeterminat de les cerques


Per defecte, tots els termes de cerca són obligatoris, per tant la cerca retornarà els texts que incloguin totes les paraules cercades (operador lògic "i"). Els resultats que continguin més vegades paraules de les incloses en la cerca apareixeran en els primers llocs entre els resultats.

Operadors lògics


Podeu utilitzar "AND", "OR" o "NOT" per fer una cerca booleana. Exemple: codi AND penal es troben els objectes amb els dos termes. Exemple: codi OR penal trobarà objectes amb una de les paraules.

Cerca de frases


Feu servir cometes dobles ("") al voltant d'una frase per trobar termes en l'ordre exacte, un al costat de l'altre. Exemple: "codi penal" no trobarà codi o codi de procediment penal.

Agrupació de termes


Utilitzeu parèntesis () per agrupar termes en subexpresions. Exemple: codi AND (penal OR administració) trobarà objectes que contenen codi i penal o que continguin codi i administració en qualsevol ordre.