Carregant...
 

Tarifes LesLleis.com

Registre Gratuït
Subscripció mensual
Tots els continguts de LesLleis.com, excepte Guia de procediment civil
77 euros + IGI
Subscripció anual
Tots els continguts de LesLleis.com, excepte Guia de procediment civil
664 euros + IGI
Subscripció anual despatxos professionals (5 usuaris*)
Tots els continguts de LesLleis.com, excepte Guia de procediment civil
2.988 euros + IGI
Subscripció anual Comptable/Fiscal/Laboral
Continguts de la secció Comptable/Fiscal/Laboral de LesLleis.com
366 euros + IGI
Subscripció anual Guia de procediment civil 123 euros + IGI


Subscripció:Serveis inclosos

Registre Gratuït Subscripció
CONTINGUTS
Accés a legislació de caràcter nacional del Principat d'Andorra (lleis, reglaments, tractats bilaterals i altres) Image Image
Fitxes de situació de la legislació inclosa (exemple: Fitxa de situació Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats) Image Image
Legislació refosa (exemple: Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals, modificada en cinc ocasions) Image Image
Legislació anterior a la publicació del BOPA (exemple: Decret en relació a la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969) Image Image
FUNCIONALITATS
Cerca detallada, cerca per títol i data i índex per anys Image Image
Favorits Image Image
Subscripció al butlletí de novetats LesLleis.com Image Image
Referències hipertextuals Image Image
Sense publicitat Image Image
Visió opcional de redaccions anteriors en els textos refosos Image Image