Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
29/12/2010
26/01/2011
27/01/2011(1)

(1) L'impost s’aplica als períodes impositius que s’iniciïn a partir del l’1 de gener del 2012.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Data Vigència
Data Aplicació
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 27/01/2011
01/01/2012
Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
29/12/2011
01/01/2012
Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari
01/01/2015 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
01/01/2015
01/01/2015
Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar
15/01/2015 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació
12/02/2015 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra
26/03/2015 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries
16/04/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 29 d'abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
06/05/2015
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
16/11/2017
01/01/2017
Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
14/02/2018
Decret de text refós:
Correcció d’errata, del 21 de febrer del 2018, per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7 de febrer del 2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
28/02/2018
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018
22/03/2018 Image Image
Text refós 10 Inclou modificacions de:
Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
17/05/2018 Image Image
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra
21/06/2018 Image Image
Text refós 12 Inclou modificacions de:
Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances
05/07/2018 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu de l'1 d'agost del 2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
08/08/2018
Text refós 13 Inclou modificacions de:
Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions
04/10/2018 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 5 de juny del 2019, de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
19/06/2019
Text refós 14 Inclou modificacions de:
Llei 15/2021, del 17 de juny, de creació de l’Institut Nacional de l’Habitatge
08/07/2021 Image Image
Text refós 15 Inclou modificacions de:
Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació
23/12/2022 Image Image
Text refós 16 Inclou modificacions de:
Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres
09/02/2023 Image Image
Text refós 17 Inclou modificacions de:
Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023
17/02/2023 Image Image
Text refós 18 Inclou modificacions de:
Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres
01/01/2024 Image Image

Image Documents relacionats: