Carregant...
 

Què és LesLleis.com?

LesLleis.com és la base de dades en línia de legislació del Principat d'Andorra.

En aquest lloc web es manté al dia una base de dades amb la legislació del país, on, entre altres funcionalitats, es refonen els texts que han sofert modificacions creant una versió actualitzada (per exemple Codi de procediment penal), s'inclou una fitxa de situació de cada text amb vigència, modificacions sofertes, documents relacionats, etc. (per exemple Fitxa de situació Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal), s'ofereixen motors de cerca detallats, i fins i tot s'hi aniran incloent aquells textos legals anteriors a l'aparició del BOPA que segueixen vigents (com el Decret en relació a la cessació de pagaments i fallides, del 4 d’octubre de 1969).

Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport del programa de finançament privilegiat per projectes innovadors del Govern d'Andorra, i està dirigit tant als professionals del dret com d'altres sectors que es veuen afectats per les diferents normatives que es van introduint i modificant de forma cada vegada més habitual. L'equip de LesLleis.com suma més de 35 anys d'experiència tant en el sector públic com en el privat, així com en l'us de diferents eines de consulta legal a diferents països.

La base de dades conté més de 3.000 documents legals diferents, i més de 500 texts refosos per LesLleis.com, en bona part inèdits fins al moment.