Carregant...
 

Fitxa de situació Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
21/02/2005
23/03/2005
23/09/2005(1)

(1) Excepte els articles 248 i 387, segons les disposicions addicionals primera i segona.

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 23/09/2005 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Llei 17/2007, del 18 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
22/11/2007 Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Llei 29/2007, del 20 de desembre, qualificada de modificació de l’article 409 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
31/01/2008 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Llei 15/2008, del 3 d'octubre, qualificada de modificació de la llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del codi penal
28/10/2008 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 17 de desembre del 2008, de publicació del text refós del Codi penal
24/12/2008
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Llei 87/2010, del 18 de novembre, qualificada de modificació de diferents textos en l’àmbit penal en relació a l’assistència lletrada
23/12/2010 Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Llei 91/2010, del 16 de desembre, qualificada de modificació dels articles 113, 114, 476 i 478 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
09/02/2011 Image Image
Text refós 6 Inclou modificacions de:
Llei 18/2012, de l’11 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
15/11/2012 Image Image
Text refós 7 Inclou modificacions de:
Llei 18/2013, del 10 d’octubre, qualificada de modificació del Codi penal
31/10/2013 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 26 de març del 2014, de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
10/04/2014
Text refós 8 Inclou modificacions de:
Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral
16/10/2014 Image Image
Text refós 9 Inclou modificacions de:
Llei 40/2014, de l’11 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
15/01/2015 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 29 d'abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
07/05/2015
Text refós 10 Inclou modificacions de:
Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
06/08/2015 Image Image
Text refós 11 Inclou modificacions de:
Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals
21/07/2016 Image Image
Text refós 12 Inclou modificacions de:
Llei 13/2016, del 28 de juliol, de caça
08/09/2016 Image Image
Text refós 13 Inclou modificacions de:
Llei 17/2016, del 30 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
23/12/2016 Image Image
Decret de text refós:
Decret legislatiu, del 28 de juny del 2017, de publicació del text refós de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
06/07/2017
Text refós 14 Inclou modificacions de:
Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
03/08/2017 Image Image
Text refós 15 Inclou modificacions de:
Llei 34/2018, del 20 de desembre, d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang
24/01/2019 Image Image
Text refós 16 Inclou modificacions de:
Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra
13/02/2019 Image Image
Text refós 17 Inclou modificacions de:
Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat
21/03/2019 Image Image
Inclou modificacions de:
Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l’inversor, l’abús de mercat i els acords de garantia financera
Text refós 18 Inclou modificacions de:
Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme
16/01/2020 Image Image
Text refós 19 Inclou modificacions de:
Llei 11/2020, del 8 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi Penal
29/10/2020 Image Image
Text refós 20 Inclou modificacions de:
Llei 13/2020, del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública
18/12/2020 Image Image
Text refós 21 Inclou modificacions de:
Sentència del Tribunal Constitucional, del 17 de gener del 2022, relativa a l’acció incidental d’inconstitucionalitat 2021-1-PI
26/01/2022 Image Image
Text refós 22 Inclou modificacions de:
Llei 6/2022, del 31 de març, per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes
21/04/2022 Image Image
Text refós 23 Inclou modificacions de:
Llei 20/2022, del 9 de juny, de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig
23/06/2022 Image Image
Text refós 24 Inclou modificacions de:
Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert
29/06/2022 Image Image
Text refós 25 Inclou modificacions de:
Llei 38/2022, de l’1 de desembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia
23/12/2022 Image Image
Text refós 26 Inclou modificacions de:
Llei 45/2022, del 22 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal
19/01/2023 Image Image
Text refós 27 Inclou modificacions de:
Llei 30/2022, del 21 de juliol, qualificada de la persona i de la família
17/02/2023 Image Image

Image Documents relacionats: