Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració de devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial.


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A com a representant de la societat X detalla la següent consulta vinculant per confirmar l’exempció d’impostos en dos operacions. Inicialment una restitució d’aportacions dels immobles de la societat X al seu soci (Sr. A) i posteriorment donació del Sr. A a les seves filles.

La intenció de la societat X, societat patrimonial familiar, composta per l’accionariat següent:

- El Sr. A (60%) pare

- La Sr. B (30%) mare

- La Sr. C (5%) filla

- La Sr. D (5%) filla

És fer la restitució d’aportacions d’uns determinats immobles al Sr. A.

Els terrenys estan construïts i són d’habitatge habitual i complint el requisits, es sol·licita una exempció de pagament dels impostos d’acord amb la legislació vigent.

Que en base a la llei 17/2017 del 20 d’octubre del 2017 del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, comuniquen la reorganització del Patrimoni de la societat X, i informen de la restitució d’aportacions.

La persona transmissora és la societat X i l’adquirent el Sr. A.

MANIFESTACIÓ

Es manifesta que a data d’avui no s’està procedint a cap recurs administratiu amb el règim, la classificació o la qualificació tributària relacionat amb aquesta consulta o en cap altre. Actualment s’està plantejant l’opció de restitució d’aportacions de béns immobles i posterior donació, però no s’ha iniciat cap procés.

OBJECTE DE LA CONSULTA

L’objecte de la consulta és determinar si es pot dur a terme la restitució d’aportacions dels immobles que el Sr. A va aportar fa més de 10 anys a la societat X.
LesLleis.com

Posteriorment a la restitució d’aportacions es dura a terme una donació a les seves filles, la Sra. C i la Sra. D. És a dir, una donació entre familiars.

Com a consultant necessita la confirmació de l’Agència Tributaria d’Andorra (Departament de Tributs i Fronteres d’Andorra) de que ambdós operacions queden exemptes d’impostos tenint en compte la normativa de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial pel tema de la restitució i la regulació andorrana de les donacions pel segon.

Cal remarcar que es va realitzar una Junta extraordinària amb la totalitat dels socis de la societat X per tal de que es plasmi que hi ha unanimitat per tal de dur a terme l’operació. A banda, es recalca que l’empresa és una empresa familiar i que es vol dur a terme la repartició entre pares i fills i, per tant, no hi ha cap tipus d’inconvenient amb ningun soci de la societat. Ha estat una decisió unànime de tots quatre.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat