Carregant...
 

Consulta vinculant en relació al tipus de gravamen que ha de repercutir un professional de la salut pels serveis que presta al centre on exerceix la seva activitat.

Número de consulta CV0078-2017
Data d’emissió 07/03/2017
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Objecte: consulta vinculant Impost General Indirecte

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, manifestem expressament:

-que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;

-que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2016 i 2017 i als tres anys naturals següents.

Presentació de la situació

El consultant amb conveni vigent amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), en el marc de la seva activitat professional per compte propi presta serveis d’odontologia a un centre odontològic d’Andorra. Els serveis és presten sempre a un destinatari afiliat a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social i l’acte és reemborsat almenys parcialment. Però s’ha de precisar que la factura del acte prestat al destinatari l’emet el centre odontològic, i el consultant al final de cada mes emet una factura al centre odontològic facturant els serveis prestats durant aquell mes.

Marc legal
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.