Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 25 de juliol del 2013, en relació a l’aplicació del règim especial de béns usats per a les transmissions fetes a partir de l’entrada en vigor de la Llei 13/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte


Comunicat tècnic sobre el règim especial de béns usats


Destinataris: aquest comunicat tècnic va destinat als empresaris que adquireixin béns usats

Ref.: Aplicació del règim especial de béns usats per a les transmissions fetes a partir de l’entrada en vigor de la Llei 13/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Determinar l’aplicació del règim especial de béns usats quan aquests béns s’hagin adquirit abans de l’entrada en vigor de la Llei 13/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

2. Regulació del règim especial dels béns usats

La disposició addicional tercera de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, en la redacció donada per la Llei 13/2013, del 23 de maig, introdueix un règim especial per a les transmissions de béns usats, l’objectiu del qual és evitar que es produeixi un excés d’imposició en la transmissió d’aquests béns quan són fetes per empresaris que intervenen en aquestes vendes. En concret, la regulació és la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.