Carregant...
 

Sentència 110-2018 del TSJA. Impost General Indirecte. Règim especial de l’or d’inversió. Obligacions formals.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: El Tribunal estableix la necessitat ineludible de que l’empresari es doni d’alta al règim especial d’or d’inversió abans de realitzar operacions que tinguin per objecte aquest or d’inversió. Altrament no podrà gaudir de l’esmentat règim i per tant els lliuraments d’or d’inversió no estaran subjectes a un tipus de gravamen del 0%, si no el general del 4,5%.

El fonament d’aquest requisit formal és el control d’operacions que poden presentar un risc en termes de blanqueig de diners.

Resolució: Revoca sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 1 de febrer de 2018) i estima el recurs d’apel·lació presentat per Govern.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol:1000024/2017
Núm. Rotlle: TSJA-0000075/2018

SENTÈNCIA 110-2018

PARTS :


Apel·lant : MI GOVERN
Representant: Sra. IOM
Advocat: Sra. MBV

Apel·lat : M. SAU
Representant: Sr. CPS
Advocat: Sr. LBE

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

President:
Magistrats:
M.I Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
M.I Sr. Bernard PLAGNET
M.I Sra. Elsa PUIG

Andorra la Vella, vint-i-dos de novembre de dos mil divuit.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 1000024/2017.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard PLAGNET, el qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat M. SAU va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió tècnica tributaria de data 13 de gener del 2017 sol·licitant-ne la revocació i el seu dret a l’aplicació retroactiva del règim especial d’or d’inversió (0 %).

2.– En la sentència del 7 de maig de 2018 el Tribunal de Batlles va estimar la demanda promoguda pel la societat M. SAU.

3.– En el seu escrit d’apel·lació de data 17 de juliol del 2018, el MI GOVERN estima en substància que :

-les disposicions de l’article 40 del Reglament de l’impost general indirecte del 2 de juliol del 2014 son clares: els empresaris o professionals s’ha de donar d’alta abans de fer operacions.

El MI GOVERN ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 9 d’octubre del 2018.

4.– En la seva contesta de data 12 de setembre del 2018, la societat M. SAU estima en substància que :

La formalitat de donar-se d’alta en el règim especial d’or d’inversió no pot tenir-se per una condició sine qua non per a que sigui aplicat el tipus de 0 %.

La societat M. SAU ha confirmat els seus arguments en el seu escrit de conclusions de data 9 d’octubre del 2018.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.