Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost dels serveis d’assistència telefònica prestats per una entitat establerta a Andorra destinats a empresaris o professionals no establerts en territori andorrà.

Número de consulta CV0062-2016
Data d’emissió 31/08/2016
Normativa · Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Obligat Tributari:
LesLleis.com

Societat X a) Raó Social: SOCIETAT X

b) Actualment no estem tramitant cap recurs administratiu relacionat amb dita consulta.

c) La societat consultant dóna serveis d’atenció telefònica a clients/empreses. Els serveis que ofereix la societat consultant són els relacionats amb atenció telefònica. Realitzem tasques d’atenció o informació telefònica, gestió telefònica de comandes, gestió de correus electrònics; es tracten dels serveis coneguts com serveis de contact center.

En alguns casos els clients no són d’Andorra, i per tant no tenen el seu domicili o residència habitual a Andorra.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

d) Qüestió plantejada

e) Realitzem la consulta en aplicació de l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre de Bases de l’Ordenament Tributari.

Els serveis de contact center que presta la societat consultant, en concepte d’atenció i informació telefònica, gestió telefònica de comandes, gestió de correus electrònics; a empreses amb residència habitual fora d’Andorra, estan subjectes a IGI, en aplicació del mencionat article?

Resposta

Amb referència a la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 16-3-2016 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, a l’article 43, apartat 1a, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.