Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la localització dels serveis informàtics fets per una societat andorrana destinats a un empresari no establert a Andorra.

Número de consulta CV0088-2017
Data d’emissió 15/05/2017
Normativa · Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

1.- DADES IDENTIFICADORES DEL CONSULTANT

Obligat Tributari;

Societat X

2.- NORMATIVA;

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2017 i següents:

D’acord Decret legislatiu del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte:

3.- MANIFESTACIO EXPRESSA;

Manifesto expressament que en el moment de presentar aquest escrit NO estem tramitant cap procediment, així com tampoc cap recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspon, plantejat en la present consulta.

4.- ANTECEDENTS I CIRCUMSTÀNCIES DETALLADES DEL CAS;
LesLleis.com

La societat X, té com objecte social “consultoria, serveis informàtics, desenvolupament i subministrament d’aplicacions, creació de xarxes i formació”;

Bàsicament els nostres serveis estan realitzats a empreses o professionals amb seu social al Principat d’Andorra;

Però puntualment ens trobem amb la següent qüestió;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.