Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 22 de juny del 2015, referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns


Comunicat tècnic referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns


Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris que realitzen operacions comercials d’importació de béns, subjectes a l’atorgament posterior de descomptes i bonificacions.
LesLleis.com

Ref.: Decret legislatiu del 23 de juliol del 2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de la Duana.

1- Objecte d’aquest comunicat tècnic

Clarificar els casos en què no és necessari modificar la base de tributació de l’impost general indirecte (IGI), a conseqüència de descomptes i bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns.

2- Modificació de la base de tributació de l’IGI a la importació, a conseqüència de descomptes i bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació

Els descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns donen lloc a la modificació de la base de tributació de l’IGI a la importació, en aplicació dels articles 51, apartat 2, segon paràgraf, i 49, apartat 1, lletra b), del Decret legislatiu del 23 de juliol del 2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.