Carregant...
 

Sentència 7-2020 del TSJA. Impost General Indirecte. Deducció IGI de béns per al gaudi dels socis.


Extracte facilitat per Strategos

Resum: L’ús i gaudi dels immobles l’efectuen els socis de la societat agent (constitueix el seu domicili familiar). No s’ha pogut demostrar que l’adquisició dels immobles estava relacionada amb el desenvolupament d’activitats econòmiques de la societat. No existeix prova que es pagui una renta per l’ocupació de l’immoble que en fan els socis. En conseqüència, les quotes d’IGI suportades en l’adquisició no poden ser deduïbles.

Resolució: Confirma sentència recorreguda (Tribunal de Batlles 18 de juliol 2019) i desestima el recurs d’apel·lació presentat per la societat agent.


Aquesta valoració no ofereix consells específics per a situacions determinades i concretes. Demaneu assessorament jurídic abans d’entaular accions concretes, en vista de les circumstàncies de cada assumpte.


Logostrategos

C. Prat de la Creu, 59-65
Escala A, 2a planta
AD500 Andorra la Vella
 +376 805 705 
strategos@strategos.ad


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000010/2019
Núm. Rotlle: TSJA-0000072/2019

SENTÈNCIA 7-2020

PARTS:

Apel·lant: XXX SL
Representant: Sr. MFF
Advocat: Sr. JIG

Apel·lat: GOVERN D’ANDORRA
Representant: Sra. IOM
Advocada: Sra. EVM

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL

President:
Magistrats:
Sr. Albert ANDRÉS PEREIRA
Sra. Elsa PUIG MUÑOZ
Sr. Bernard PLAGNET

Andorra la Vella, el dotze de juny de dos mil vint.

El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa ha vist el recurs d’apel·lació a les actuacions número 2000010/2019.

En la tramitació d’aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent la magistrada Sra. Elsa PUIG MUÑOZ, la qual expressa el parer del Tribunal.

ANTECEDENTS DE FET

1.- La societat XXX, SL va interposar demanda jurisdiccional contra la resolució de la Comissió Tècnica Tributària de 17 de desembre del 2018, confirmatòria de la resolució del Director adjunt de Gestió i Atenció al contribuent, de 19 de setembre del 2018, mitjançant la qual es procedí a la liquidació provisional de l’IGI de la societat agent corresponent a l’exercici de 2017.

2.- En la sentència núm. 23/2019, de 18 de juliol, el Tribunal de Batlles ha desestimat la demanda promoguda per la societat agent.

3.- En el seu escrit d'apel·lació la societat estima, en substància, que:

- el seu objecte social és l’explotació del seu propi patrimoni

- el 20 d’abril del 2017 va adquirir un apartament, les dues places d’aparcament i un traster directament del promotor empresari, havent de suportar un IGI de 61.785 euros, com va fer constar a la liquidació corresponent, per un import d’IGI suportat de 62.644,94 euros, que incloïa la de 61.785 euros de l’adquisició esmentada, que posteriorment va rectificat, tot fixant la quantitat suportada en 62.126,05 euros
LesLleis.com

- els immobles s’han afectat a l’activitat de la societat, per la qual cosa sí és deduïble l’IGI

- s’ha d’estar a allò que estableix l’article 63.1 de la Llei 11/2012, de l’IGI (en endavant LIGI, i no al 63.2, que es refereix als béns d’inversió

- el soci Sr. RTS tenia un deute amb la societat de 2.187.935 euros, que anava eixugant parcialment amb els arrendaments dels immobles en qüestió

- el IGI és deduïble

La societat va confirmar els seus arguments a l’acte de la vista pública.

4.- En la seva contesta el GOVERN estima en substància que:

- la societat agent no ha pogut demostrar fefaentment que l’adquisició dels béns immobles estava relacionada amb el desenvolupament de les seves activitats econòmiques i, en conseqüència, qüestiona dita afectació

- l’ús i el gaudi dels immobles l’efectuen els propis socis –la família formada pel Sr. RTS, la Sra. MTO i la filla d’ambdós– i l’apartament constitueix el domicili familiar.

El GOVERN va confirmar els seus arguments a l’acte de la vista.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.