Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració i la localització dels serveis prestats per via electrònica i serveis de formació.

Número de consulta CV0219-2021
Data d’emissió 10/09/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONSULTA VINCULANT

El Sr. A, com a Administrador Únic en representació de la societat X,

MANIFESTA

Que en el moment de presentació d’aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari,

SOL·LICITA

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS

I.- La societat consultant és una entitat resident fiscal a Andorra.
LesLleis.com

III.- La societat consultant oferirà, entre d’altres, els següents tipus de serveis:

a) Assessorament en l’àmbit de l’esport i el lideratge. Les sessions es realitzen online. Normalment a particulars, però també es fan a clubs esportius
b) Formació a professionals i no professionals en l’àmbit de l’esport, lideratge, motivació, la resolució de conflictes, la planificació i la direcció tant presencialment com on-line. Clients particulars i clubs esportius.
b.1) Cursos X1: Les sessions es realitzen online. Es tracta de cursos, hostejats a una plataforma, formats per vídeos (que no es poden descarregar) i arxius pdf que es poden descarregar. Sense interacció personal. A canvi del pagament, els compradors tenen accés al visionat dels vídeos per un determinat espai de temps. Els pdf no es cobren, es regalen al comprar el vídeo.
b.2) Cursos X2: Igual que els X1, però més extensos i amb algunes sessions on-line, per a resoldre dubtes dels vídeos.
c) Entrenament personal per assolir objectius de millora en l’entorn personal, social i professional. Modalitat on-line, sessions individualitzades de 30-60 minuts. Clients poden ser particulars i clubs esportius.
d) Venda de llibres electrònics per plataformes. Els llibres són del Sr. A (auto-publicació). La plataforma s’encarrega de la venda del llibre i li dona un percentatge a l’empresa com autor del llibre.QÜESTIÓ PLANTEJADA

Atesos els punts previs es formulen les següents consultes amb aplicació pel corrent exercici (2021) i posteriors mentre no hi hagi modificació de llei:

1. Es considera l’assessorament online detallat al punt III.a anterior a clients residents fora del territori andorrà, com a prestacions de servei fora del territori andorrà, d’acord amb els articles 43.2.d, 43.2.I i 43.3.d de la Llei de l’impost general indirecte i per tant no estan subjectes a IGI?

2. Es consideren les formacions detallades al punt III.b anterior a professionals i no professional residents fora del territori andorrà, com a prestacions de servei fora del territori andorrà, d’’acord amb els articles 43.2.I i 43.3.d de la Llei de l’impost general indirecte i per tant no estan subjectes a IGI?

3. Es consideren els entrenaments detallats al punt III.c anterior a professionals i no professional residents fora del territori andorrà, com a prestacions de servei fora del territori andorrà, d’acord amb els articles 43.2.d, 43.2.I i 43.3.d de la Llei de l’impost general indirecte i per tant no estan subjectes a IGI?
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.