Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les normes de localització dels serveis prestats en concepte de formació per a jugadors de pòquer.

Número de consulta CV0205-2021
Data d’emissió 10/06/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

CONSULTA VINCULANT

El Sr. X, com a Administrador Únic, en representació de la societat A.

MANIFESTA

Que en el moment de presentació d’aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.

Que mitjançant el present escrit i amb base en el què disposa l’article 65 del Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari.

SOL·LICITA

Que per part d’aquest Departament es resolgui la consulta tributària que es formula de conformitat amb els següents

ANTECEDENTS

I.- La societat consultant és una entitat resident fiscal a Andorra.
LesLleis.com

II.- El seu objecte social és, la formació per a jugadors de pòquer i de videojocs.

III.- La societat consultant oferirà els següents tipus de formacions on-line per a jugadors de pòquer:

a) Subscripció mensual o anual: aquest servei ofereix als clients l’accés a una llibreria de vídeos de formacions de pòquers, els vídeos no es poden descarregar. Addicionalment oferirà una classe grupal setmanal (mitjançant aplicacions informàtiques) en la que els alumnes no poden interactuar directament amb els formadors verbalment, només poden enviar preguntes via xat, que ell anirà responent. Aquesta subscripció ofereix addicionalment l’accés gratuït a fòrum on els alumnes poden escriure i també el formador participa.
b) Cursets avançats: aquest servei ofereix als clients l’accés a una llibreria de vídeos i material d’aprenentatge addicional de formacions de pòquer per a jugadors avançats, ni els vídeos ni el material d’aprenentatge addicional són descarregables. Addicionalment, l’accés gratuït a una altre fòrum on els alumnes poden escriure i també el formador participa.
c) Sessions personalitzades: formacions personalitzades a un sol alumne impartides per aplicacions informàtiques. Aquí hi ha interacció amb l’alumne.


QÜESTIÓ PLANTEJADA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.