Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb les normes de localització dels serveis prestats per una agència de viatges i sobre els requisits de les factures.

Número de consulta CV0110-2018
Data d’emissió 10/04/2018
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Objecte : Consulta sobre l’Impost General Indirecte.

La societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta, realitzades a partir de l’exercici 2018 i següents:

NORMATIVA APLICABLE:

Llei 11/2012, del 21 de juny de l’Impost General Indirecte.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA:

Manifesto expressament que en el moment de presentar aquest escrit no estem tramitant cap procediment, així com tampoc cap recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspon, plantejat en la present consulta.

ANTECEDENTS APLICABLES:

La consultant és una entitat on l’objecte social és la de agència de viatges establerta en territori andorrà. Entre d’altres, la consultant ven serveis turístics tals com serveis allotjament en general, transport de persones i els seus equipatges, activitats lúdiques, entre altres coses.

La consultant ofereix els seus serveis tant a residents del país com a no residents; és centra sobretot en particulars ja que ven al client final en un 95% dels casos. Per tant, el client potencial serien persones físiques no establertes en territori andorrà (en la majoria dels casos).

D’altra banda, el 90% dels proveïdors de dita Societat també estan ubicats fora de territori andorrà. Per tant, el servei ofert estaria íntegrament ubicat fora de territori andorrà, en aquest cas.

En la venda del servei tenim dues parts

- La facturació del servei que nosaltres hem contractat (allotjament, activitats, etc), la factura de compra ve a nom de la consultant.
LesLleis.com

- Benefici (comissió) que tindrem com a agència de viatges.

Al ser un servei ofert fora de territori andorrà, a nivell de venda, dit servei no se li hauria d’aplicar l’IGI.

D’altra banda, en el cas que el destinatari del servei sigui una persona física a la comissió (benefici) se li hauria d’aplicar el seu corresponent IGI ja que, s’entén que, la gestió si que es realitza en territori andorrà.

La consultant, pels seus corresponents serveis fa una única factura on s’engloba la totalitat del “Pack” (serveis i comissió inclòs) amb un preu únic per tal de no mostrar el benefici (comissió) del client final on, només se li aplicarà l’IGI corresponent a la comissió de tal manera que quedaria de la següent manera (internament):
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.