Carregant...
 

Consulta vinculant en relació als impostos i als drets de duana que es puguin generar pel robatori d’una mercaderia que es troba sota el règim suspensiu de dipòsit duaner.

Número de consulta CV0059-2016
Data d’emissió 21/07/2016
Normativa · Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana
· Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana - Disposicions comunes als règims duaners econòmics i el dipòsit duaner del 2 de març del 2005.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

La societat consultant té per objecte social la importació, exportació, gestió i emmagatzematge, així com la compra o adquisició i la venda o cessió, d’obres d’art propis o de tercers.

La societat gestionarà la logística de totes les obres d’art que importi a Andorra per ser custodiades en una càmera cuirassada. La societat està interessada en sol·licitar el règim de dipòsit duaner per aquesta instal·lació i per tant les obres dipositades en aquesta càmera es trobarien sota un règim suspensiu. La construcció d’aquesta càmera s’ha fet segons les instruccions i recomanacions de la societat X i comptant amb la participació del cos de Policia i del cos de Bombers.

Segons l’exposat aquestes instal·lacions disposen de diferents nivells de seguretat tant exterior, com interior i controls d’accessos registrats, control de càmeres i altres dispositius de seguretat de alt nivell, així com una connexió directa amb el servei de Policia i el servei de Bombers.

NORMATIVA APLICABLE

-   Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana

-   Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana - Disposicions comunes als règims duaners econòmics i el dipòsit duaner del 2 de març del 2005.

ANTECEDENTS APLICABLES

L’article 200 de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana estableix que no es genera cap deute duaner a la importació quan l’interessat aporta la prova que l’incompliment de les obligacions quan en resulta una destrucció total o pèrdua irremeiable de la mercaderia i que aquesta pèrdua és la conseqència d’un cas fortuït o de força major:
LesLleis.com

Article 200

1. No es genera cap deute duaner a la importació per a una mercaderia determinada, per derogació dels articles 196 i 198, apartat 1, punt a), quan l’interessat aporta la prova que l’incompliment de les obligacions que es deriven: de les disposicions dels articles 48 a 51 i 174, o bé de l’estada de la mercaderia en qüestió en dipòsit temporal, o bé de la utilització del règim duaner en què s’ha posat aquesta mercaderia, resulta de la destrucció total o de la pèrdua irremeiable d’aquesta mercadería per una causa que depèn de la naturalesa mateixa de la mercaderia o com a conseqència d’un cas fortuït o de força major o també de l’autorització de les autoritats duaneres.

En el sentit del present apartat, una mercaderia es considera irremeiablement perduda quan és inutilitzable per qualsevol persona.

2. No es genera cap deute duaner a la importació per a una mercaderia posada en lliure disposició en benefici d’un dret a la importació reduït o nul per raó de la seva utilització amb finalitats particulars, quan aquesta mercaderia s’exporta o es reexporta amb l’autorització de les autoritats duaneres.”


MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta la societat consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Tenint en compte l’exposat anteriorment, seria correcte determinar que tenint en compte totes les mesures de seguretat exposades, el robatori constitueix un cas fortuït o de força major, motiu pel qual les peces robades no estarien subjectes a pagament de drets de duana i/o imposicions fiscals.

SOL·LICITA
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.