Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la determinació del valor a la duana i de la base de tributació en les importacions de mercaderia.

Número de consulta CV0191-2020
Data d’emissió 13/10/2020
Normativa · Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

La societat consultant,

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposen l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’Octubre de 2014 i l’article 25 del Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs, interessa formular la següent Consulta Tributària:

ANTECEDENTS I CIRCUMSTANCIES DETALLADES DEL CAS

La consultant és franquiciada del grup d’empreses A i comercialitza productes de la marca X.

El tractament duaner de mercaderies de la marca X a Andorra s’ha realitzat des d’Andorra mitjançant la societat consultant. Els productes que es venen a les botigues s’importen d’Espanya ja que no hi ha capacitats de producció locals a Andorra.

Pel que fa als plans de desenvolupament de comerç electrònic, l’empresa realitza anàlisis dels esquemes d’entrega de mercaderies òptimes en termes d’economia i logística per al client final.

Antecedents generals:

La consultant vol iniciar una activitat de comerç electrònic a Andorra que li permeti proporcionar ràpidament una gran varietat d’articles de roba, calçat i accessoris als clients del país. La idea bàsica és permetre als clients locals fer una comanda amb la consultant mitjançant la pàgina web de venda de la marca X.
LesLleis.com

La importació a Andorra es realitzarà en nom de de la consultant com a importació comercial per a tots els efectes i propòsits, sense demanda d’alleugeriment fiscal o reglamentari en relació a una importació personal.

La idea d’aquesta activitat de comerç electrònic és establir la capacitat d’oferir al consumidor local una varietat de productes d’acord amb les necessitats del mercat. L’activitat de comerç permet a l’importador reaccionar ràpidament a les exigències del mercat, reflectir les necessitats del consumidor i proporcionar productes al client en funció de les seves preferències, amb servei local a Andorra. El comprador compra els productes de la consultant a Andorra en lloc de comprar directament a un proveïdor estranger.

La informació que busca aquesta sol·licitud es refereix al valor de la mercaderia a efectes duaners i de l’Impost General Indirecte (IGI).

Com funciona d’activitat comercial en termes generals:

El comprador (consumidor) fa una comanda en una pàgina web de comerç electrònic.

Després de realitzar la comanda a la pàgina web de la marca X, el proveïdor estranger prepara els productes encomanats i els envia a l’entitat andorrana.

Al cap d’uns dies, durant l’arribada del producte encarregat a Andorra, la consultant genera una fitxa d’importació en nom propi, realitza totes les tramitacions prop de l’Administració duanera, pagant tots els tributs d’importació que s’apliquen i complint amb les obligacions legals en relació a la importació, i l’envia al comprador.

L’acord de comerç electrònic amb l’usuari final indica de manera clara i expressa que la transacció s’efectua entre el comprador i la consultant, és a dir: el compromís comercial, legal i financer està directament entre el comprador i la consultant amb l’ajuda de la pàgina web del grup corporatiu abans esmentat.

Procés de compra:

La consultant compra les mercaderies del proveïdor i les ven al comprador local. El procés es realitza de la manera següent: El comprador realitza la compra a la pàgina web de comerç electrònic a través del qual el comprador compra les mercaderies de la consultant. Immediatament després que el comprador realitzi la comanda amb la pàgina web de la marca X, la consultant realitza una comanda prop del proveïdor estranger, que significa: la consultant compra les mercaderies del proveïdor estranger.

Quan es realitza la comanda, no hi ha connexió entre el proveïdor i el comprador. El comprador realitza una comanda amb la pàgina web de la marca X i la consultant al seu torn gestiona les seves comandes respecte al proveïdor.

Durant l’etapa de compra, no hi ha connexió entre el proveïdor i el comprador. Hi ha una connexió contractual entre la consultant (que ven els productes al comprador) i el comprador. El proveïdor no és part del compromís contractual entre la consultant i el comprador.

Pagament:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.