Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la tributació de subvencions atorgades per una entitat andorrana.

Número de consulta CV0031-2016
Data d’emissió 04/02/2016
Normativa · Decret legislatiu del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

La societat consultant:

  EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en el càlcul de l’Impost General Indirecte de l’exercici 2016 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La consultant és una societat pública de dret privat, fundada l’any 2009.

L’objecte social de la companyia, entre d’altres, és la dinamització i modernització de l’economia andorrana a través de l’impuls de nous projectes portats a terme per associacions i empreses privades i la captació de capital estranger.

Entre d’altres, com a mecanisme per incentivar i desenvolupar els nous projectes de les entitats a Andorra, i d’acord amb l’objecte social de la companyia, els hi atorga subvencions per ajudar-les al seu creixement. Tanmateix, la societat consultant també atorga subvencions a altres associacions, perquè aquestes les dediquin a cobrir els serveis del seu objecte social.

En concret, el cas objecte de consulta tracta d’una transferència de capital des de la societat consultant a una associació en concepte de subvenció documentada en conveni signat.

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.