LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Ordinació del Consell General, del 13 de maig de 1929 (matriculació vehicles, rius i altres)