LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 17 de juny de 1939. Nacionalitat andorrana d'origen i modes de la seva adquisició.