LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, de l'11 de novembre de 1949, del Consell General