LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Creació de la Direcció de Sanitat i Higiene i del Consell de Sanitat i Higiene, del 13 d’abril de 1960

Transcripció de l'acta del Consell General de les Valls d'Andorra de l'onze d'abril de 1960 facilitada per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.Consell ordinari de Setmana Santa, onze d’abril de 1960

(...)
LesLleis.com

Seguidament, complint lo acordat en el Consell anterior es llegeix i s’aprova el següent projecte de creació d’una direcció dels Serveis de Sanitat e Higiene del M. I. Consell i d’un Consell de Sanitat e Higiene:

“El M. I. Consell General acorda la creació d’una Direcció dels Serveis de Sanitat e Higiene del M. I. Consell i d’un Consell de Sanitat e Higiene.

Seran atribucions de la Direcció de Sanitat e Higiene:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.