LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret de les Delegacions Permanents, del 13 de juliol de 1977, de regulació del contenciós relatiu a les taxes d’entrada de mercaderies a Andorra