LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Acord del M.I. Consell General del 30 de desembre de 1981, de creació del Laboratori Nacional d’Anàlisis


Image Transcripció de document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.

Laboratori Nacional d'Anàlisi


Creació

Acord de 30-12-1981


- Laboratori Nacional d'Anàlisis.- Vist l'informe elaborat per la M.I. Junta de Població i Protecció Sanitària i Social, s'aprova la creació del Laboratori Nacional d'Anàlisis, amb les seccions d'Anàlisis d'Aigües Potables i Residuals, Control de Contaminació Atmosfèrica i Anàlisis de productes alimentaris, d'acord amb les característiques del suara esmentat informe.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.