LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Ordinació I del Consell General, del 13 de juliol de 1987, Serveis Públics
(1. Vies de Comunicació, 2. Carretera General núm.3 Andorra la Vella - port de Rat, 3. Carretera General núm.4 Andorra la Vella - Port de Cabús i Carretera Secundària Erts - Arinsal, 4. Desguassos, 5. Canalitzacions subterrànies, 6. Autoritzacions per a modificar l'estat actual del terreny, 7. Eliminació de barreres arquitectòniques - Accessibilitat en espais i locals d'ús públic)