LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 10 d'octubre de 1991, regulador del consum i la venda de tabac en determinades circumstàncies