LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 10 de juny de 1994 pel qual es crea el Comitè Consultiu de Sanitat, com a òrgan consultiu no vinculat del Ministeri de Sanitat