LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 6 de juny de 1996, relatiu a l'elaboració de l'índex de preus al consum (IPC) per a Andorra