LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 5 de novembre del 2003, pel qual s’aprova la modificació dels títols XIV, III i IV de la Nomenclatura general d’actes professionals, procediments i pròtesis