LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, de l'11 de febrer del 2004, pel qual es declara l'Hotel Rosaleda bé d'interès cultural