LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, de l’1 de juliol del 2009, d’estructuració dels ministeris del Govern i de delimitació de les seves competències