LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret, del 16 de març del 2011, de qualificació d’interès nacional i social d’un programa destinat al finançament privilegiat per a la rehabilitació d’habitatges i per a la rehabilitació d’edificis d’ús d’habitatge