LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a una societat andorrana que realitza importacions sota el règim suspensiu de dipòsit duaner i que es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional.

Número de consulta CV0037-2016
Data d’emissió 17/03/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

Període en el que seria aplicable

Exercici 2016 i posteriors

Exposició de la consulta

Mitjançant la present, tenim a bé trametre una consulta vinculant per aclarir un punt de la llei de l’impost sobre societats vigent i concretament en el seu article 23.

Tenim un client, societat X, interessat a desenvolupar un negoci de compra-venda a l’internacional de productes alimentaris i vins, i es vol beneficiar de la reducció del 80% de l’impost.

Antecedents

Actualment té un comerç obert al Principat amb la següent activitat detallada: Snack i venda al detall de productes alimentaris envasats (amb exclusió dels congelats) i begudes, i té un lloc d’emmagatzematge de la seva mercaderia, però no es crearà un comerç a part ni una societat diferent. La idea seria de separar físicament en el magatzem de l’empresa la mercaderia destinada al país de la mercaderia al negoci a l’internacional i en la comptabilitat de l’empresa és faran comptes consolidats.

En efecte aquesta societat, comprarà productes fora del país, els portarà en un dels seus magatzems (en zona franca o altrament dit Dipòsit Duaner, perquè sol·licitarà de Duana l’autorització corresponent) separant la mercaderia destinada al país, de l’altra i els vendrà a fora del país. La mercaderia d’aquest negoci internacional no entrarà jurídicament al país.

QÜESTIÓ PLANTEJADA:
LesLleis.com

La pregunta és de saber, si muntant d’aquesta forma el negoci, es podrà beneficiar de la reducció del 80%, única i exclusivament sobre les vendes realitzades de la forma indicada? O bé, si segons l’article 23.e, el fet que la mercaderia estigui en zona franca (dipòsit duaner) i d’una manera estigui emmagatzemada en un local franc del país, es contradictori amb les condicions imposades per la llei, tenint en compte que la llei diu que la mercaderia no ha d’entrar al país.

La societat de la qual parlo té el següent objecte social: “IMPORT-EXPORT I, COMPRA I VENDA, AL DETALL I AL MAJOR, DE PRODUCTES ALIMENTARIS I ELS SEUS COMPLEMENTS, I DE BEGUDES, BAR I RESTAURANT.”

Doncs entenc que la prestació de servei es realitzarà amb mercaderia comprada a l’estranger, i venuda a l’estranger i els béns estaran fora del territori perquè no entraran en cap moment en el país, essent emmagatzemada en un local franc (dipòsit duaner).

Resposta

L’article 23.1.e de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats estableix el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.