LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Capítol I
Introducció: teoria general del procés civilPer poder conèixer els procediments civils andorrans, cal partir del correcte coneixement dels principis i formes que els regeixen, així com de les institucions i actuacions processals comuns a tots ells. Per això s'analitzarà:

1. L'activitat jurisdiccional (Tema 1): Per al desenvolupament d'aquesta funció de l'Estat es necessita utilitzar un procés. Aquest fet ens obliga a conèixer les normes que regulen aquesta funció; com s'organitza la jurisdicció civil; els principis i formes per les quals es regeix; així com els drets que tenen els subjectes que volen accedir a la jurisdicció.

2. Els Tribunals Civils (Tema 2): La funció jurisdiccional en atribuir-se en exclusiva als jutges i tribunals determina que haguem de conèixer les normes de jurisdicció, competència i repartiment per a identificar el Tribunal concret al qual hem de presentar la demanda.

3. Les parts (Tema 3): Juntament amb els Tribunals són els protagonistes principals de l'activitat jurisdiccional, així que cal saber les regles que permeten comparèixer i actuar els subjectes en conflicte en el procés, les seves obligacions econòmiques i els supòsits de pluralitat, intervenció i canvi de parts.

4. Les actuacions judicials (Tema 4): Els actes que es desenvolupen durant el procés per tal de resoldre el conflicte plantejat als Tribunals han de seguir unes normes perfectament taxades; entre d’altres, les que regulen el temps i lloc de les actuacions, la seva documentació, els diferents tipus de resolucions, els actes de comunicació.

5. Els recursos (Tema 5): Com a norma les resolucions es poden impugnar si no estem conformes amb elles, de manera que el sistema de recursos que s’ha previst per aquesta situació sorgeix com a element essencial.


Francisco José Peláez Sanz