LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Capítol VI
La jurisdicció voluntàriaCom a contraposició a la jurisdicció contenciosa o els mecanismes per resoldre el conflicte entre parts, el Codi regula en el seu Llibre Cinquè la jurisdicció voluntària que té com a pressupost que no pot haver-hi litigi o controvèrsia entre les persones interessades.

Quan un subjecte necessita la tutela d'un dret sense que hi hagi contradicció o conflicte amb un altre, el Codi ha previst un procediment davant el Batlle o el Notari amb una tramitació senzilla, en considerar que són casos l'objectiu dels quals és obtenir decisions ràpides en assumptes que no revesteixen especial complexitat (Apartat XIII, exposició de motius CPC).

La jurisdicció voluntària (Tema 18)

Francisco José Peláez Sanz