LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de modificació dels imports de les subvencions per maquinaria agrícola i per mares de cria, del 14 d'octubre del 1983.