LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de modificació de la Tarificació General de Taxes de Consum, del 30 de desembre de 1985