LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret del 12 de juliol de 1990, pel qual es crea el Tribunal Superior de Corts


El Codi de procediment Penal de 16 de febrer de 1989 preveu, per progressar en l’obra de reforma de l’Administració de Justícia, la creació d’un nou òrgan jurisdiccional davant del qual es pugui recórrer contra les resolucions del Tribunal de Corts.
LesLleis.com

Ha estat necessària una profunda evolució feta certament en un període de temps curt, per procedir a la millora de l’Administració de Justícia, tant en els seus aspectes orgànics com processals. L’estat actual del procés de la reforma judicial permet atendre ara a aquelles previsions, tant en l’àmbit orgànic com processal, però oferint les necessàries garanties als justiciables.

Ateses les precedents consideracions, a proposta de la Comissió de Reforma de l’Administració de Justícia, els Veguers, especialment delegats per S.E. els Coprínceps, decreten:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.