LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Decret, del 13 de juliol de 1990, relatiu al recurs de suplicació

Text pendent d'introducció a LesLleis.com


Revocat per: Codi de procediment penal