LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de modificació dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Andorrans, del 16 d’octubre del 1996