LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de modificació de la tarifa general de taxes al consum, del 4 de juny de 1998