LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999.