LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei de modificació de la Llei reguladora de les mesures per garantir la transició cap a l'euro al Principat d'Andorra, del 13 de desembre del 2001