LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret legislatiu, del 25 de juny del 2008, de publicació del text refós de la Llei qualificada d'immigració, del 14 de maig del 2002